Rejestracja
:: Firma  :: Pliki   :: Twoje konto  ::  Forum  ::
 
Europejskie Centrum Bezpiecze?stwa Pracy
· O FIRMIE
· SZKOLENIA BHP
· US?UGI
· EKSPERTYZY TECHNICZNE
· KURSY UPRAWNIENIA
· POZOSTA?E KURSY
· Instrukcja Bezpieczeñstwa Po¿arowego
· Obs³uga Firmy
· 
· LINKI
· Materia³y do szkolenia BHP
· 
 
Reklama


 
Regulamin
· Umowa
· Cz??? III za?. nr 1
· Rozporz?dzenie w sprawie s?u?by bhp
· Polityka cookies i innych podobnych technologii
 
Archiwalne artyku?y
26-04-2007
· Prace na wysoko?ci
 
Artyku?y
· Artyku?y z zaresu BHP
 
Zamówienia
ˇ Inne szkolenia
ˇ Kursy i szkolenia w wersji elektronicznej
ˇ Kursy na uprawnienia
ˇ Pozosta?e kursy
ˇ Szkolenia okresowe
ˇ Us?ugi
 
Pomoc
· F.A.Q.
· Napisz do nas
 
DOM NA WODZIE
HAUSEBOAT "Finezja" - DOM NA WODZIE

Sprzedam lub zamieni? na WV multiwana, samochód biuro
Wi?cej pod numerem telefonu:
501 593 977

Je?li Twoja przegl?darka nie odtwarza plików multimedialnych, ale tutaj mo?esz zobaczy? ten plik!
 
AKTY PRAWNE
 • Wyrok S?du Najwy?szego w sprawie tworzenia samodzielnych komórek bhp na terenie zakladu pracy
  Tre??
   
  Pliki Cookies
  Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. S? one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego dzia?ania serwisu i tworzenia statystyk. W ka?dej chwili mo?esz dokona? zmiany ustawie? dot. przechowywania plików cookies w Twojej przegl?darce. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Wi?cej informacji mo?na znale?? w naszej Polityce Plików Cookies
   
  KURSY UPRAWNIENIA
  1. Na uprawnienia eksploatacji maszyn i urz?dze? : budowlanych , drogowych , robót ziemnych. wi?cej >>

  2. Na uprawnienia dla pracowników obs?uguj?cych stacje gazów przy nape?nianiu zbiorników samochodowych ( LPG ).
  wi?cej >>

  3. Uprawnienia dla monta?ysty rusztowa? budowlano - monta?owych metalowych.
  wi?cej >>

  4. Na uprawnienia dozoru technicznego ( UDT - Urz?d Dozoru Technicznego, TDT - Transportowy Dozór Techniczny).

  5. Na uprawnienia elektryczne kategorii "E" i "D".
  wi?cej >>

  6. Dla operatorów wózków wid?owych z nap?dem silnikowym w zak?adzie pracy.
  wi?cej1 >> wi?cej2 >>

  7. Dla operatorów pi? mechanicznych do ?cinki drzew ( pilarki ).
  wi?cej >>

  8. Kurs na operatora wózków jezdniowych specjalizowanych ( z wysi?gnikiem) wi?cej >>


  9. Kurs na operatora ?urawi samojezdnych wi?cej >>


  10. Kurs na operatora podestów ruchomych wi?cej >>

  11. Kurs na palacza kot?ów centralnego ogrzewania wi?cej >>

  12. Kurs na obs?ug? d?wigów wi?cej >>

  13. Uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji i dozoru dla drugiej grupy tzw. ciep?owniczej( urz?dzenia wytwarzaj?ce, przetwarzaj?ce i zu?ywaj?ce ciep?o oraz inne urz?dzenia energetyczne) wi?cej >>

  14. Kurs na operatora ?urawi wie?owych wi?cej>>  Prawa autorskie © Szkolenia bhp - Elblag, Gdañsk -Kursy wozki widlowe UDT Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2007-04-04 (6840 odsłon)

  [ Wróć ]

  Wszystkie znaki na tej stronie s? zastrze?one. Komentarze i artyku?y nale?? do ich twórców, reszta © 2006 do w?a?ciciela strony.

  phpBB theme "Tesko 1.3" created by JR9 Styles :: PHP-Nuke theme by dudi ::