Rejestracja
:: Firma  :: Pliki   :: Twoje konto  ::  Forum  ::
 
Europejskie Centrum Bezpiecze?stwa Pracy
· O FIRMIE
· SZKOLENIA BHP
· US?UGI
· EKSPERTYZY TECHNICZNE
· KURSY UPRAWNIENIA
· POZOSTA?E KURSY
· Instrukcja Bezpieczeñstwa Po¿arowego
· Obs³uga Firmy
· 
· LINKI
· Materia³y do szkolenia BHP
· 
 
Reklama


 
Regulamin
· Umowa
· Cz??? III za?. nr 1
· Rozporz?dzenie w sprawie s?u?by bhp
· Polityka cookies i innych podobnych technologii
 
Archiwalne artyku?y
26-04-2007
· Prace na wysoko?ci
 
Artyku?y
· Artyku?y z zaresu BHP
 
Zamówienia
ˇ Inne szkolenia
ˇ Kursy i szkolenia w wersji elektronicznej
ˇ Kursy na uprawnienia
ˇ Pozosta?e kursy
ˇ Szkolenia okresowe
ˇ Us?ugi
 
Pomoc
· F.A.Q.
· Napisz do nas
 
DOM NA WODZIE
HAUSEBOAT "Finezja" - DOM NA WODZIE

Sprzedam lub zamieni? na WV multiwana, samochód biuro
Wi?cej pod numerem telefonu:
501 593 977

Je?li Twoja przegl?darka nie odtwarza plików multimedialnych, ale tutaj mo?esz zobaczy? ten plik!
 
AKTY PRAWNE
 • Wyrok S?du Najwy?szego w sprawie tworzenia samodzielnych komórek bhp na terenie zakladu pracy
  Tre??
   
  Pliki Cookies
  Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. S? one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego dzia?ania serwisu i tworzenia statystyk. W ka?dej chwili mo?esz dokona? zmiany ustawie? dot. przechowywania plików cookies w Twojej przegl?darce. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Wi?cej informacji mo?na znale?? w naszej Polityce Plików Cookies
   
  EKSPERTYZY TECHNICZNE

  1. Rzeczoznawstwo maj?tkowe i techniczne , wyceny , opinie.

  a) Wycena nieruchomo?ci gruntowych niezabudowanych, le?nych, rolnych, zabudowanych: budynkowych, lokalowych, zabytkowych.

  b) Wycena ruchomosci: maszyny, pojazdy, urz?dzenia, linie technologiczne, sprz?t p?ywaj?cy.

  2. Doradztwo i ekspertyzy techniczne.

  3. Wycena jednostek p?ywaj?cych.

  4. Opracowanie dokumentacji technicznej wózków jezdniowych i podno?ników z mechanicznym nap?dem podnoszenia do odbioru przez UDT.

  5. Opracowanie dokumentacji dla pracodawców w sprawie minimum wymaga? BHP pracowników zatrudnionych na stanowiskach zagro?onych wybuchem.

  6. Dostosowanie maszyn i urz?dze? do spe?nienia minimalnych wymaga? bhp.
  - Przygotownaie niezb?dnej dokumentacji po?wiadczaj?cej, na podstawie przeprowadzonego auditu, spe?nienie minimalnych warunków do maszyn i urz?dze? w celu potwierdzenia zgodno?ci.

  7. Inne pokrewne us?ugi.


  Szkolenia BHP Elbl?g, Szkolenia BHP Warszawa, Szkolenia BHP Gda?sk, Szkolenia BHP Olsztyn, Szkolenia BHP Gdynia, Szkolenia BHP Trójmiasto, Szkolenia BHP Malbork.
  Prawa autorskie © Szkolenia bhp - Elblag, Gdañsk -Kursy wozki widlowe UDT Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2007-04-03 (4907 odsłon)

  [ Wróć ]

  Wszystkie znaki na tej stronie s? zastrze?one. Komentarze i artyku?y nale?? do ich twórców, reszta © 2006 do w?a?ciciela strony.

  phpBB theme "Tesko 1.3" created by JR9 Styles :: PHP-Nuke theme by dudi ::