Rejestracja
:: Firma  :: Pliki   :: Twoje konto  ::  Forum  ::
 
Europejskie Centrum Bezpiecze?stwa Pracy
· O FIRMIE
· SZKOLENIA BHP
· US?UGI
· EKSPERTYZY TECHNICZNE
· KURSY UPRAWNIENIA
· POZOSTA?E KURSY
· Instrukcja Bezpieczeñstwa Po¿arowego
· Obs³uga Firmy
· 
· LINKI
· Materia³y do szkolenia BHP
· 
 
Reklama


 
Regulamin
· Umowa
· Cz??? III za?. nr 1
· Rozporz?dzenie w sprawie s?u?by bhp
· Polityka cookies i innych podobnych technologii
 
Archiwalne artyku?y
26-04-2007
· Prace na wysoko?ci
 
Artyku?y
· Artyku?y z zaresu BHP
 
Zamówienia
ˇ Inne szkolenia
ˇ Kursy i szkolenia w wersji elektronicznej
ˇ Kursy na uprawnienia
ˇ Pozosta?e kursy
ˇ Szkolenia okresowe
ˇ Us?ugi
 
Pomoc
· F.A.Q.
· Napisz do nas
 
DOM NA WODZIE
HAUSEBOAT "Finezja" - DOM NA WODZIE

Sprzedam lub zamieni? na WV multiwana, samochód biuro
Wi?cej pod numerem telefonu:
501 593 977

Je?li Twoja przegl?darka nie odtwarza plików multimedialnych, ale tutaj mo?esz zobaczy? ten plik!
 
AKTY PRAWNE
 • Wyrok S?du Najwy?szego w sprawie tworzenia samodzielnych komórek bhp na terenie zakladu pracy
  Tre??
   
  Pliki Cookies
  Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. S? one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego dzia?ania serwisu i tworzenia statystyk. W ka?dej chwili mo?esz dokona? zmiany ustawie? dot. przechowywania plików cookies w Twojej przegl?darce. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Wi?cej informacji mo?na znale?? w naszej Polityce Plików Cookies
     [ Główna | Nowy | Popularność | Najwyżej ocenione ]

  Najbardziej popularne - Top 25
  Pokaż Top: [ 10 - 25 - 50 | 1% - 5% - 10% ]


    Instrukcja BHP - Lakiernik 
  Opis: Wzór instrukcji bhp przy wykonywaniu prac lakiernika.
  Wersja: Rozmiar pliku: 86.00 Kb
  Dodano: 12-04-2007 Downloadów: 1218
  Strona WWW | Oceń ten zasób | Detale
  Kategoria: BHP

    Ogólne Przepisy Bezpieczeñstwa I Higieny Pracy 
  Opis: Rozporz?dzenie okre?la ogólnie obowi?zuj?ce przepisy bezpiecze?stwa i higieny pracy w zak?adach pracy.
  Wersja: Rozmiar pliku: 567.00 Kb
  Dodano: 29-03-2007 Downloadów: 1180
  Strona WWW | Oceń ten zasób | Detale
  Kategoria: BHP

    Oferta BHP 
  Opis: Pierwsza oferta reklamowa.
  Wersja: Rozmiar pliku: 501.50 Kb
  Dodano: 29-03-2007 Downloadów: 1113
  Strona WWW | Oceń ten zasób | Detale
  Kategoria: Oferty reklamowe ECBP

    HACCP 
  Opis: Analiza Zagro?e? i Krytycznych Punktów Kontrolnych - HACCP.
  Wersja: Rozmiar pliku: 57.50 Kb
  Dodano: 12-04-2007 Downloadów: 1098
  Strona WWW | Oceń ten zasób | Detale
  Kategoria: BHP

    Kodeks pracy 
  Opis: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Okre?la prawa i obowi?zki pracowników i pracodawców.
  Wersja: Rozmiar pliku: 547.24 Kb
  Dodano: 29-03-2007 Downloadów: 1056
  Strona WWW | Oceń ten zasób | Detale
  Kategoria: Prawo

    Przykladowa prezentacja (bez zdjêæ) 
  Opis: Przyk?adowa prezentacja multimedialna, na temat Szkolenia Wst?pnego Ogólnego, które wykonujemy na zamówienia.
  Wersja: Rozmiar pliku: 2.40 MB
  Dodano: 18-04-2007 Downloadów: 1027 Oceny: 10.0 (1 Głosuj)
  Strona WWW | Oceń ten zasób | Detale
  Kategoria: Oferty reklamowe ECBP

    Foxit Reader 
  Opis: Darmowy program s?u??cy do otwierania plików w formacie .pdf.
  Wersja: Rozmiar pliku: 0 bytes
  Dodano: 18-04-2007 Downloadów: 1016
  Strona WWW | Oceń ten zasób | Detale
  Kategoria: Programy

    Rejstr czynników szkodliwych w srodowisku pracy 
  Opis: Rejestr czynników szkodliwych w ?rodowisku pracy.
  Wersja: Rozmiar pliku: 183.50 Kb
  Dodano: 10-04-2007 Downloadów: 992
  Strona WWW | Oceń ten zasób | Detale
  Kategoria: BHP

    Open Office 
  Opis: Pakiet s?u??cy do wy?wietlania plików np. .ppt, .pps. (Darmowy odpowiednik pakietu Microsoft Office)
  Wersja: Rozmiar pliku: 0 bytes
  Dodano: 18-04-2007 Downloadów: 960
  Strona WWW | Oceń ten zasób | Detale
  Kategoria: Programy

    Ochrona srodowiska 
  Opis: Wykaz zawieraj?cy zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze ?rodowiska
  Wersja: Rozmiar pliku: 786.31 Kb
  Dodano: 12-04-2007 Downloadów: 957
  Strona WWW | Oceń ten zasób | Detale
  Kategoria: BHP

    BHP w odkrywkowych zak?adach górniczych wydobywaj±cych kopaliny podstawowe 
  Opis: Rozporz?dzenie ministra gospodarki w sprawie bezpiecze?stwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpo?arowego w odkrywkowych zak?adach górniczych wydobywaj?cych kopaliny podstawowe.
  Wersja: Rozmiar pliku: 247.42 Kb
  Dodano: 08-05-2007 Downloadów: 941
  Strona WWW | Oceń ten zasób | Detale
  Kategoria: Prawo

  KONTAKT I DOJAZD kliknij

  PIP
   
  KURSY

  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC

   
  INSTYTUCJE

  PIP


  CIOP


  UDT


  SzanujZycie


  KZZIITBHP

   

  Wszystkie znaki na tej stronie s? zastrze?one. Komentarze i artyku?y nale?? do ich twórców, reszta © 2006 do w?a?ciciela strony.

  phpBB theme "Tesko 1.3" created by JR9 Styles :: PHP-Nuke theme by dudi ::