Rejestracja
:: Firma  :: Pliki   :: Twoje konto  ::  Forum  ::
 
Europejskie Centrum Bezpieczeństwa Pracy
· O FIRMIE
· SZKOLENIA BHP
· USŁUGI
· EKSPERTYZY TECHNICZNE
· KURSY UPRAWNIENIA
· POZOSTAŁE KURSY
· Instrukcja Bezpieczeñstwa Po¿arowego
· Obs³uga Firmy
· 
· LINKI
· Materia³y do szkolenia BHP
· 
 
Reklama


 
Regulamin
· Umowa
· Część III zał. nr 1
· Rozporządzenie w sprawie służby bhp
· Polityka cookies i innych podobnych technologii
 
Archiwalne artykuły
26-04-2007
· Prace na wysokości
 
Artykuły
· Artykuły z zaresu BHP
 
Zamówienia
ˇ Inne szkolenia
ˇ Kursy i szkolenia w wersji elektronicznej
ˇ Kursy na uprawnienia
ˇ Pozostałe kursy
ˇ Szkolenia okresowe
ˇ Usługi
 
Pomoc
· F.A.Q.
· Napisz do nas
 
DOM NA WODZIE
HAUSEBOAT "Finezja" - DOM NA WODZIE

Sprzedam lub zamienię na WV multiwana, samochód biuro
Więcej pod numerem telefonu:
501 593 977

Jeśli Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnych, ale tutaj możesz zobaczyć ten plik!
 
AKTY PRAWNE
 • Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie tworzenia samodzielnych komórek bhp na terenie zakladu pracy
  Treść
   
  Pliki Cookies
  Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
   
  Umowa

  Umowa


  UMOWA
  Na usługi doradcze BHP oraz P.poż.

  § 1
  • 1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania zadania z zakresu pełnienia usług doradczych na usługi bhp i p.poż. w stosunku do pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z art. 237(11)§ 1 KP na podstawie ukończonego szkolenia uprawniającego pracodawcę do realizacji zadań służby bhp w swojej firmie.
  • 2. W zakresie pełnienia usług doradczych bhp i p.poż. wchodzić będzie:
   • a) interpretacja przepisów w zakresie prawa cywilnego oraz prawa pracy przez wiarygodnych prawników w Polsce.
   • b) bieżące doradztwo w zakresie rozwiązywania praktycznych problemów w zakresie bhp i p.poż. poprzez pocztę firmową "szkolenia-bhp@wp.pl" oraz telefonicznie poprzez numer 55-233-56-80.

  § 2
  • 1. Zleceniodawca zobowiązuje się ukończyć u Zleceniobiorcy szkolenia dla pracodawców oraz pracodawców mogących wykonywać zadania służby bhp, zgodnie z programem szkolenia Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • 2. Szkolenie zleceniodawcy odbędzie się w formie samokształcenia kierowanego zakończonego egzaminem w formie e-learningu.
  • 3. Po podpisaniu umowy Zleceniodawca otrzyma od Zleceniobiorcy ponad 250 aktów prawnych z zakresu bhp na CD wraz z aktualnym kodeksem pracy i ogólnymi przepisami bhp, co pozwoli na tworzenie prawidłowych warunków pracy.
  • 4. Szkolenie bhp dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenie dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.
  • 5. Zleceniodawca po zaakceptowaniu umowy nie musi ponosić kosztów związanych z zakupem literatury i innych periodyków w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

  § 3
  • Cena szkoleń dla Zleceniodawcy po zaakceptowaniu umowy i po upuście wynosi 1 zł netto, zamiast ceny podstawowej w wysokości 1200 zł netto.

  § 4
  • Zleceniodawca wypłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości 60 zł plus Vat za pełnienie usług doradczych w zakresie bhp i p.poż. Wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Faktury VAT przez Zleceniobiorcę.

  § 5
  • 1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 12 miesięcy.
  • 2. Umowa może zostać rozwiązana z upływem czasu, na który była zawarta.
  • 3. W przypadku rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę, przed upływem terminu, na który została zawarta, Zleceniodawca zobowiązuje się do uiszczenia upustu do kwoty początkowej w wysokości 1200 zł.

  § 6
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

  § 7
  • Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


  Proszę wybrać literę z poniższych:


  [ A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N ]
  [ O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z ]


    
  [ Wróć ]

  Prawa autorskie © przez Szkolenia bhp - Elblag, Gdañsk -Kursy wozki widlowe UDT

  Wszystkie znaki na tej stronie są zastrzeżone. Komentarze i artykuły należą do ich twórców, reszta © 2006 do właściciela strony.

  phpBB theme "Tesko 1.3" created by JR9 Styles :: PHP-Nuke theme by dudi ::