Rejestracja
:: Firma  :: Pliki   :: Twoje konto  ::  Forum  ::
 
Europejskie Centrum Bezpieczeństwa Pracy
· O FIRMIE
· SZKOLENIA BHP
· USŁUGI
· EKSPERTYZY TECHNICZNE
· KURSY UPRAWNIENIA
· POZOSTAŁE KURSY
· Instrukcja Bezpieczeñstwa Po¿arowego
· Obs³uga Firmy
· 
· LINKI
· Materia³y do szkolenia BHP
· 
 
Reklama


 
Regulamin
· Umowa
· Część III zał. nr 1
· Rozporządzenie w sprawie służby bhp
· Polityka cookies i innych podobnych technologii
 
Archiwalne artykuły
26-04-2007
· Prace na wysokości
 
Artykuły
· Artykuły z zaresu BHP
 
Zamówienia
ˇ Inne szkolenia
ˇ Kursy i szkolenia w wersji elektronicznej
ˇ Kursy na uprawnienia
ˇ Pozostałe kursy
ˇ Szkolenia okresowe
ˇ Usługi
 
Pomoc
· F.A.Q.
· Napisz do nas
 
DOM NA WODZIE
HAUSEBOAT "Finezja" - DOM NA WODZIE

Sprzedam lub zamienię na WV multiwana, samochód biuro
Więcej pod numerem telefonu:
501 593 977

Jeśli Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnych, ale tutaj możesz zobaczyć ten plik!
 
AKTY PRAWNE
 • Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie tworzenia samodzielnych komórek bhp na terenie zakladu pracy
  Treść
   
  Pliki Cookies
  Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
   
  Część III zał. nr 1

  Część III zał. nr 1


  Część III załącznika nr 1.

  Ramowy program szkolenia pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy


  1. Cel szkolenia
   Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:
   1. identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
   2. prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp,
   3. organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
   4. metod eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych,
   5. ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych,
   6. metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
   7. popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.
  2. Uczestnicy szkolenia
   Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, którzy na podstawie art. 237(11) § 1 Kodeksu pracy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
  3. Sposób organizacji szkolenia
   Szkolenie powinno być zorganizowane w formie kursu lub seminarium - z uwzględnieniem ćwiczeń oraz z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji, programów komputerowych, materiałów do ćwiczeń. Uczestnicy szkolenia powinni również otrzymać materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy ćwiczeń z instrukcjami, zestawy pytań kontrolnych).
  4. Ramowy program szkolenia
  L.P. Temat szkolenia*) Liczba godzin**)
  1 2 3
  1 Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP): 8
  - a) źródła prawa pracy, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, -
  - b) prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bhp, -
  - c) ochrona pracy kobiet i młodocianych, -
  - d) profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników, -
  - e) szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, -
  - f) ogólne i szczegółowe*) przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, -
  - g) świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych, -
  - h) system oceny zgodności wyrobów, z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, -
  - i) nadzór i kontrola warunków pracy -
  2 Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy (ergonomia koncepcyjna i korekcyjna) 5
  3 Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami: 10
  - a) zagrożenia wypadkowe, -
  - b) hałas i drgania mechaniczne, -
  - c) szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły, -
  - d) czynniki biologiczne -
  - e) promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe, -
  - f) pola elektromagnetyczne, -
  - g) energia elektryczna i elektryczność statyczna, -
  - h) mikroklimat środowiska pracy, -
  - i) oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy, -
  - j) zagrożenia pożarowe i wybuchowe, -
  - k) zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz składowaniu materiałów -
  4 Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy 15
  5 Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń pracy oraz wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych 3
  6 Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych 5 (w tym 2 ćwiczeń)
  7 Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i chorób zawodowych i związana z nimi profilaktyka 2
  8 Zadania i uprawnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metody pracy tej służby 6 (w tym 2 ćwiczeń)
  9 Organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz popularyzacja problematyki bhp 4 (w tym 2 ćwiczeń)
  10 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku 3
  11 Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego 3
  - Razem: minimum 64 (w tym 6 ćwiczeń)


  *) Szczegółowy program szkolenia powinien uwzględniać problematykę i przepisy dotyczące przemysłu (działalności), z którego wywodzą się uczestnicy szkolenia.
  **) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.


  Proszę wybrać literę z poniższych:


  [ A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N ]
  [ O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z ]


    
  [ Wróć ]

  Prawa autorskie © przez Szkolenia bhp - Elblag, Gdañsk -Kursy wozki widlowe UDT

  Wszystkie znaki na tej stronie są zastrzeżone. Komentarze i artykuły należą do ich twórców, reszta © 2006 do właściciela strony.

  phpBB theme "Tesko 1.3" created by JR9 Styles :: PHP-Nuke theme by dudi ::