Rejestracja
:: Firma  :: Pliki   :: Twoje konto  ::  Forum  ::
 
Europejskie Centrum Bezpieczeństwa Pracy
· O FIRMIE
· SZKOLENIA BHP
· USŁUGI
· EKSPERTYZY TECHNICZNE
· KURSY UPRAWNIENIA
· POZOSTAŁE KURSY
· Instrukcja Bezpieczeñstwa Po¿arowego
· Obs³uga Firmy
· 
· LINKI
· Materia³y do szkolenia BHP
· 
 
Reklama


 
Regulamin
· Umowa
· Część III zał. nr 1
· Rozporządzenie w sprawie służby bhp
· Polityka cookies i innych podobnych technologii
 
Archiwalne artykuły
26-04-2007
· Prace na wysokości
 
Artykuły
· Artykuły z zaresu BHP
 
Zamówienia
ˇ Inne szkolenia
ˇ Kursy i szkolenia w wersji elektronicznej
ˇ Kursy na uprawnienia
ˇ Pozostałe kursy
ˇ Szkolenia okresowe
ˇ Usługi
 
Pomoc
· F.A.Q.
· Napisz do nas
 
DOM NA WODZIE
HAUSEBOAT "Finezja" - DOM NA WODZIE

Sprzedam lub zamienię na WV multiwana, samochód biuro
Więcej pod numerem telefonu:
501 593 977

Jeśli Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnych, ale tutaj możesz zobaczyć ten plik!
 
AKTY PRAWNE
 • Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie tworzenia samodzielnych komórek bhp na terenie zakladu pracy
  Treść
   
  Pliki Cookies
  Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
   
  bhp: Prace na wysokości
  Prace wykonywane na wysokości to takie, przy których wykonywaniu istnieje zagrożenie upadku pracującego człowieka. Niebezpieczeństwo upadku z wysokości ma również miejsce przy wykonywaniu instalacji elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym. Miejscami szczególnie niebezpiecznymi przy wykonywaniu instalacji są klatki schodowe.

  Stanowisko pracy na wysokości winno być wykonane tak, aby nie krępowało ruchów pracownika oraz miało wydzielone miejsce na składowanie potrzebnych materiałów i urządzeń.

  Do wykonywania prac na wysokosci nie wolno zatrudniać pracowników młodocianych (do lat 18) oraz tych, którym stan zdrowia nie zezwala na prace na wysokościach.

  Stan zdrowia musi być co 6 miesięcy stwierdzany badaniami lekarskimi.
  Do pracy na wysokości nie wolno dopuszczać pracownika o zauważonych nawet chwilowych niedyspozycjach, pomimo posiadania przez niego ważnego zaświadczenia lekarskiego zezwalającego na te prace. Stanowiska pracy organizowane na wysokości powinny posiadać niezbędne zabezpieczenie stanowiska roboczego oraz środki transportu pionowego.

  Najczęściej używanym sprzętem pomocniczym do prac na wysokości przy wykonywaniu instalacji elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym są: drabiny przystawne, drabiny rozstawne, rusztowania kozłowe oraz rusztowania rurowe typu ,,Warszawa".

  Do prac na wysokości wolno używać wyłącznie drabin odpowiednio wykonanych. Każda drabina powinna być wykonana z drewna bez sęków, o słojach przebiegających równolegle do krawędzi, a szczeble z suchego drewna (najczęściej bukowego lub jesionowego) zamocowane w otworach bocznic odpowiednim klejem i rozparte klinami. W każdej drabinie muszą być zastosowane tzw. ściągacze, czyli okrągłe pręty stalowe dociskające bocznice do szczebli. Dolne części bocznic drabin przystawnych powinny być zaopatrzone w okucia przeciwdziałające ślizganiu się drabin po podłożu, na którym mogą być ustawiane. Zamiast okuć metalowych można stosować gumowe stopki przeciwąlizgowe.

  Drabiny rozstawne powinny być zaopatrzone w sztywne haki stalowe ustalające rozstaw drabiny. Przed wejściem na drabinę należy bezwzględnie dokonać jej oględzin. Oględziny mają na celu wykrycie wszelkich uszkodzeń, jak pęknięć, złamań itp. Drabiny przystawne należy ustawiać pod katem około 70° w stosunku do poziomu. Ponadto należy pamiętać o następujących zasadach:
  — nie wolno stosować drabin rozstawnych jako przystawnych,
  — nie należy używać drabin w pozycji poziomej zamiast pomostów roboczych,
  — nie wolno stawiać drabin na beczkach, skrzynkach, stosach cegieł itp.,
  — należy stosować drabiny o takiej wysokości, aby monter mógł osi±gn±ć miejsce pracy stojąc na szczeblu oddalonym co najmniej 1m od gonnej krawędzi szczebla najwyższego,
  — nie należy przedłużać drabin w sposób prowizoryczny.

  Po zakończeniu pracy drabinę należy ułożyć poziomo w zabezpieczonym miejscu.

  Z drabin przystawnych i rozstawnych można wykonywać jedynie prace o niewielkiej pracochłonności, pamiętajac o tym, że na drabinie należy zachować szczególną ostrożność.

  Należy przyjąć zasadę, że wykonywanie prac z drabin należy dopuszczać tylko wtedy, jeżeli nie ma możliwości wykonywania prac z rusztowań lub gdy ze względu na mały zakres prac stawianie rusztowań jest nieopłacalne. Przy korzystaniu z drabin należy pamiętać o przestrzeganiu następujacych zasad:
  — na drabinie może pracować tylko jeden pracownik,
  — pod miejscem pracy nie mogą przebywać inni pracownicy,
  — po drabinie należy chodzić po jednym szczeblu, a twarz musi być zwrócona ku drabinie,
  — przy schodzeniu z drabiny trzeba mieć wolne ręce, a potrzebne narzędzia trzymać w torbie przewieszonej przez plecy,
  — pracownik wykonujący pracę z drabiny powinien być zabezpieczony pasem bezpieczeństwa, a linka pasa w miarę możliwości powinna być zapięta za konstrukcje budynku.

  Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym najczęściej stosuje się rusztowania na kozłach, czyli rusztowania drewniane, o wysokości kozła nie przekraczającej 2,5m.
  Długość kozła nie powinna przekraczać 1,2m, a odstęp między kozłami nie może być większy niż 1,5m.
  Pomost rusztowania kozłowego musi być wykonany z desek o grubości mi¬nimum 32mm.
  Rusztowanie kozłowe można wykonywać dwupoziomowe, ale drugi kozioł nie może być wyższy niż 1,5m.

  Bezpiecznym i wygodnym rusztowaniem do wykonywania prac na wysokościach jest rusztowanie typu ,,Warszawa", składane ze specjalnych ram rurowych. Maksymalna wysokość tego rusztowania nie może przekraczać 10m z tym, że przy wysokości większej niż 6m rusztowanie musi być przymocowane do konstrukcji budynku.

  Pracując na rusztowaniach tego typu należy pamiętać o przestrzeganiu następujących zasad:
  — przed wejściem na rusztowanie należy sprawdzić jego stabilność i wytrzymałość,
  — na rusztowania wysokie należy wchodzić po schodach lub drabinie,
  — na rusztowaniu nie wolno gromadzić nadmiernej ilości materiałów,
  — na pomoście rusztowania nie może być gruzu i niepotrzebnych przedmiotów.

  Więcej na temat prac na wysokości na stronie internetowej CIOP
  Wysłano dnia 26-04-2007 o godz. 09:47:30 przez superadmin
  Przepraszamy, komentarze dla tego artykułu są niedostępne.
  KONTAKT I DOJAZD kliknij

  PIP
   
  KURSY

  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC

   
  INSTYTUCJE

  PIP


  CIOP


  UDT


  SzanujZycie


  KZZIITBHP

   

  Wszystkie znaki na tej stronie są zastrzeżone. Komentarze i artykuły należą do ich twórców, reszta © 2006 do właściciela strony.

  phpBB theme "Tesko 1.3" created by JR9 Styles :: PHP-Nuke theme by dudi ::