Rejestracja
:: Firma  :: Pliki   :: Twoje konto  ::  Forum  ::
 
Europejskie Centrum Bezpieczeństwa Pracy
· O FIRMIE
· SZKOLENIA BHP
· USŁUGI
· EKSPERTYZY TECHNICZNE
· KURSY UPRAWNIENIA
· POZOSTAŁE KURSY
· Instrukcja Bezpieczeñstwa Po¿arowego
· Obs³uga Firmy
· 
· LINKI
· Materia³y do szkolenia BHP
· 
 
Reklama


 
Regulamin
· Umowa
· Część III zał. nr 1
· Rozporządzenie w sprawie służby bhp
· Polityka cookies i innych podobnych technologii
 
Archiwalne artykuły
26-04-2007
· Prace na wysokości
 
Artykuły
· Artykuły z zaresu BHP
 
Zamówienia
ˇ Inne szkolenia
ˇ Kursy i szkolenia w wersji elektronicznej
ˇ Kursy na uprawnienia
ˇ Pozostałe kursy
ˇ Szkolenia okresowe
ˇ Usługi
 
Pomoc
· F.A.Q.
· Napisz do nas
 
DOM NA WODZIE
HAUSEBOAT "Finezja" - DOM NA WODZIE

Sprzedam lub zamienię na WV multiwana, samochód biuro
Więcej pod numerem telefonu:
501 593 977

Jeśli Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnych, ale tutaj możesz zobaczyć ten plik!
 
AKTY PRAWNE
 • Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie tworzenia samodzielnych komórek bhp na terenie zakladu pracy
  Treść
   
  Pliki Cookies
  Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
   
  bhp: Zagrożenia naturalne w górnictwie odkrywkowym
  Oceniając aktualny stan bezpieczeństwa w górnictwie odkrywkowym kopalin pospolitych należy rozpatrywać go w aspekcie występujących zagrożeń naturalnych i ruchowych, ich opanowania, stosowanych technologii i kierunków zarządzania. Do zagrożeń naturalnych należą: wodne, osuwiskowe, wywołane obrywaniem się skał, gazowe, pożarowe (endogeniczne) oraz zwi±zane z budową geologiczną tj. występowanie warstw trudnourabialnych, duża zmienność zalegania urabianych warstw, zjawiska krasowe, występowanie głazów narzutowych. Do zagrożeń ruchowych zaliczyć należy zagrożenia wynikające z pracy maszyn i urządzeń, związane z robotami strzałowymi i pożarowe (egzogeniczne). W zakresie zagrożeń naturalnych w czasie eksploatacji złóż surowców skalnych największe problemy stwarzaj± zagrożenia osuwiskowe, obrywania się skał i zagrożenie wodne.

  Obrywanie się skał ze ścian i ociosów należy do najczęściej występuj±cych zagrożeń w kopalniach odkrywkowych surowców skalnych eksploatujących skały zwięzłe. Zagrożenie to zwiazane jest z powstawaniem nawisów skalnych, spękań, szczelin w wyniku stosowania techniki strzelniczej do urabiania złoża. Wpływ na tworzenie się tego zagrożenia ma budowa geologiczna tj. zaleganie warstw, tektonika, zjawiska krasowe a także przyjęte kierunki eksploatacji.Pomimo podejmowania szeregu działań profilaktycznych przez zakłady górnicze takich jak: - dobór właściwych kierunków poziomów eksploatacyjnych,
  - wyznaczanie pasów bezpieczeństwa od górnych i dolnych krawędzi ścian,
  - zmniejszanie wysokości ścian eksploatacyjnych,
  - mechaniczne „ramowanie „ ścian,
  w dalszym ciągu zagrożenie to powoduje powstawanie niebezpiecznych zdarzeń, a w konsekwencji wypadków.

  Zagrożenie osuwiskowe spotykane są w kopalniach eksploatujących surowce ilaste, kruszywa naturalne oraz tam gdzie występują zjawiska krasowe oraz stosunkowo duża miaższość utworów tworzących nadkład.
  Najistotniejszymi czynnikami wpływaj±cymi na powstanie i rozwój osuwisk są:
  1) budowa geologiczna złoża i nadkładu, w tym:
  - własnosci geomechaniczne skał,
  - warunki hydrogeologiczne,
  - tektonika,
  2) parametry skarp i zboczy, w tym:
  - wysokość i kąt nachylenia, szerokosć poziomów i półek bezpieczeństwa,
  3) nadmierne obciążenia statyczne i dynamiczne.

  Zapobieganie temu zagrożeniu w głównej mierze sprowadza się do jego prognozowania w oparciu o szczegółowe rozpoznanie budowy geologicznej, następstwem czego jest optymalizacja parametrów zboczy i skarp wyrobisk i zwałowisk.
  Pomimo działalności profilaktycznej na przestrzeni ostatnich kilku lat nie uniknięto powstania niekontrolowanych osuwisk, które miały wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia ruchu zakładu górniczego a nawet na bezpieczeństwo powszechne.
  W odkrywkowych zakładach górniczych eksploatujących surowce skalne do takich osuwisk zaliczyć można osuwisko powstałe w Kopalni Glin Ogniotrwałych „Jaro" S.A. Proces osuwiskowy w tej kopalni rozpoczął się w kwietniu 1999r. i był spowodowany zmianą warunków geologiczno-górniczych. Osuwisko rozwinęło się na zboczu wschodnim wyrobiska „Stanisław" i objęło swym zasięgiem filar ochronny utworzony dla zabudowań wsi Rusko. Z zagrożonych budynków mieszkalnych ewakuowano ludzi oraz wstrzymano eksploatację na zboczu wschodnim odkrywki do czasu dokonania weryfikacji budowy geologicznej i istniejących filarów ochronnych.

  Zagrożenie wodne w zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite występuje najczęściej w sytuacji gdy eksploatacja prowadzona jest w sąsiedztwie powierzchniowych zbiorników i cieków wodnych, w nowoudos-tępnionych poziomach poniżej zwierciadła wody gruntowej oraz w wyrobiskach górniczych znajdujących się w zasięgu zlewni o dużej powierzchni.

  Przedstawione zagrożenia w istotny sposób wpływały na stan bezpieczeństwa w górnictwie surowców skalnych nie mniej jednak poza nimi występowały również inne zagrożenia związane z budową geologiczną złoża i nadkładu o charakterze lokalnym istotnym jedynie dla poszczególnych zakładów górniczych ale równie uciążliwych. Do nich należy zaliczyć:
  - występowanie w eksploatowanych utworach głazów narzutowych i pni dębów, które stanowią zagrożenia uszkodzenia konstrukcji maszyn urabiających,
  - zjawiska krasowe stanowiące duże utrudnienie w czasie prowadzenia robót wiertniczo-strzałowych w złożach węglanowych oraz w utrzymaniu stałych parametrów jakościowych produktu finalnego,
  - występowanie skał trudno urabialnych.
  W wyniku tych zagrożeń nie odnotowano żadnych zdarzeń lub wypadków.
  Wysłano dnia 07-05-2007 o godz. 11:50:25 przez superadmin
  Przepraszamy, komentarze dla tego artykułu są niedostępne.
  KONTAKT I DOJAZD kliknij

  PIP
   
  KURSY

  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC

   
  INSTYTUCJE

  PIP


  CIOP


  UDT


  SzanujZycie


  KZZIITBHP

   

  Wszystkie znaki na tej stronie są zastrzeżone. Komentarze i artykuły należą do ich twórców, reszta © 2006 do właściciela strony.

  phpBB theme "Tesko 1.3" created by JR9 Styles :: PHP-Nuke theme by dudi ::