Rejestracja
:: Firma  :: Pliki   :: Twoje konto  ::  Forum  ::
 
Europejskie Centrum Bezpieczeństwa Pracy
· O FIRMIE
· SZKOLENIA BHP
· USŁUGI
· EKSPERTYZY TECHNICZNE
· KURSY UPRAWNIENIA
· POZOSTAŁE KURSY
· Instrukcja Bezpieczeñstwa Po¿arowego
· Obs³uga Firmy
· 
· LINKI
· Materia³y do szkolenia BHP
· 
 
Reklama


 
Regulamin
· Umowa
· Część III zał. nr 1
· Rozporządzenie w sprawie służby bhp
· Polityka cookies i innych podobnych technologii
 
Archiwalne artykuły
26-04-2007
· Prace na wysokości
 
Artykuły
· Artykuły z zaresu BHP
 
Zamówienia
ˇ Inne szkolenia
ˇ Kursy i szkolenia w wersji elektronicznej
ˇ Kursy na uprawnienia
ˇ Pozostałe kursy
ˇ Szkolenia okresowe
ˇ Usługi
 
Pomoc
· F.A.Q.
· Napisz do nas
 
DOM NA WODZIE
HAUSEBOAT "Finezja" - DOM NA WODZIE

Sprzedam lub zamienię na WV multiwana, samochód biuro
Więcej pod numerem telefonu:
501 593 977

Jeśli Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnych, ale tutaj możesz zobaczyć ten plik!
 
AKTY PRAWNE
 • Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie tworzenia samodzielnych komórek bhp na terenie zakladu pracy
  Treść
   
  Pliki Cookies
  Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
   
  bhp: Sądowe konsekwencje nieprzestrzegania górniczych przepisów bezpieczeństwa
  Prawo wykroczeń zawarte jest w Kodeksie wykroczeń z dnia 20. 05. 1971 r z późniejszymi zmianami. Ostatnie trzy zmiany nast±piły w roku 2002 i ogłoszone są w Dziennikach Ustaw nr19 poz. 185, nr 25 poz. 253 i nr 135 poz. 1145. W roku 2001 ukazał się Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia z dnia 24.08.2001 r (Dz. U. nr 106 poz. 1148). Kodeks wykroczeń oraz Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia a także Kodeks postępowania karnego są podstawa działania Sądu w sprawach o wykroczenia.

  Prawo geologiczne i górnicze w art. 118-126 b uznaje czyny wymienione w tych przepisach za wykroczenia, które powinny być rozpatrywane na zasadach i w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. Tak więc czyny wskazane w tych artykułach powinny być rozpatrywane przez sądy. Po uważnym przeczytaniu tresci tych artykułów okazuje się, że mieszcza one właściwie wszystkie naruszenia przepisów jakie mogą się przydarzyć osobie prowadzącej ruch zakładu górniczego przez sformułowania ogólne jakie np. podaje przepis art. 122 ust. 1,2,3 i 4 Pgg. Jednoczesnie okręgowe urzędy górnicze otrzymały prawo karania sprawców naruszenia przepisów mandatami karnymi. Nie przyjęcie mandatu karnego zawsze oznacza skierowanie sprawy do s±du.

  Podstawą rozpatrzenia przez sad naruszenia górniczych przepisów bezpieczeństwa, jest wniosek o ukaranie złożony przez okręgowy urząd górniczy. Wniosek o ukaranie powinien podawać przeciwko komu jest skierowany We wniosku powinny być podane przepisy jakie zostały naruszone oraz dowody. Dowodem najczęściej jest protokół poispekcyjny. Przed skierowaniem do sądu sprawca powinien być przesłuchany w Urzędzie w przedmiocie zarzutów, które następnie wymienione zostaną we wniosku o ukaranie. Wyznaczaj±c termin rozprawy sąd w załączeniu przesyła obwinionemu kopię wniosku o ukarania. Przed rozprawą obwiniony może przeglądać akta sprawy, robić z nich odpisy oraz żądać ewentualnego ich uwierzytelnienia. Może też złożyć do akt pismo procesowe stanowiące odpowiedź na postawione mu zarzuty, a w nim, w formie załączników ewentualne dokumenty mające znaczenie dla jego obrony. Obwiniony może też korzystać z obrońcy (pełnomocnika). Obrońc± tym może być adwokat albo radca prawny. Oskarżyciela reprezentuje pracownik Urzędu, upoważniony do tego przez dyrektora Urzędu. Mimo ustanowienia pełnomocnika, obwiniony musi się stawić osobiście na rozprawę ponieważ musi osobiście oświadczyć czy przyznaje się do czynów bądź zaniechań wymienionych we wniosku o ukaranie a następnie złożyć wyjaśnienia w związku z tymi zarzutami. Po zamknięciu przewodu sądowego powinien wypowiedzieć się w w przemówieniu końcowym, o ile nie ma obrońcy lub zrobić to dzieląc się wiadomościami z obrońcą oraz wypowiedzieć się w ostatnim słowie. W ostatnim słowie należy wyraĽnie poprosić o uniewinnienie lub o łagodny wymiar kary jeśli dojdzie do przekonania, że nie może prosić o uniewinnienie.

  W czasie przewodu s±dowego obwiniony może zadawać pytania oskarżycielowi oraz świadkom i biegłym, o ile tacy zostali powołani. Sąd wydaje orzeczenie w formie wyroku lub postanowienia. Sąd może orzec następujące kary: areszt, ograniczenie wolności, grzywna i nagana. Karę aresztu wymierza się w dniach i nie może ona być krótsza niż 5 dni a dłuższa niż 30 dni. Kara ograniczenia wolności trwa 1 miesiąc. Grzywna musi się zawierać w granicach od 20 zł do 5 000 zł. Sąd może też oczywiście uniewinnić obwinionego.

  Na wyrok lub postanowienie s±du służy obwinionemu środek odwoławczy w postaci złożenia apelacji do sądu okręgowego. Jeżeli obwiniony lub jego obrońca, po ogłoszeniu wyroku zamierzają z tego środka skorzystać, powinni się zwrócić do sądu w terminie do 7 dni z prośbą o wydanie wyroku wraz z uzasadnieniem. Po jego otrzymaniu mają znowu 7 dni na złożenie apelacji.
  Dla ludzi, którzy nie bywają w sądach, stawanie na rozprawie jest zwykle dużym przeżyciem i aby go uniknąć najlepiej jest nie naruszać przepisów, jeśli jednak się to zdarzy, należy się bronić umiejętnie i z kulturą.
  Wysłano dnia 07-05-2007 o godz. 12:24:26 przez superadmin
  Przepraszamy, komentarze dla tego artykułu są niedostępne.
  KONTAKT I DOJAZD kliknij

  PIP
   
  KURSY

  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC

   
  INSTYTUCJE

  PIP


  CIOP


  UDT


  SzanujZycie


  KZZIITBHP

   

  Wszystkie znaki na tej stronie są zastrzeżone. Komentarze i artykuły należą do ich twórców, reszta © 2006 do właściciela strony.

  phpBB theme "Tesko 1.3" created by JR9 Styles :: PHP-Nuke theme by dudi ::