Rejestracja
:: Firma  :: Pliki   :: Twoje konto  ::  Forum  ::
 
Europejskie Centrum Bezpieczeństwa Pracy
· O FIRMIE
· SZKOLENIA BHP
· USŁUGI
· EKSPERTYZY TECHNICZNE
· KURSY UPRAWNIENIA
· POZOSTAŁE KURSY
· Instrukcja Bezpieczeñstwa Po¿arowego
· Obs³uga Firmy
· 
· LINKI
· Materia³y do szkolenia BHP
· 
 
Reklama


 
Regulamin
· Umowa
· Część III zał. nr 1
· Rozporządzenie w sprawie służby bhp
· Polityka cookies i innych podobnych technologii
 
Archiwalne artykuły
26-04-2007
· Prace na wysokości
 
Artykuły
· Artykuły z zaresu BHP
 
Zamówienia
ˇ Inne szkolenia
ˇ Kursy i szkolenia w wersji elektronicznej
ˇ Kursy na uprawnienia
ˇ Pozostałe kursy
ˇ Szkolenia okresowe
ˇ Usługi
 
Pomoc
· F.A.Q.
· Napisz do nas
 
DOM NA WODZIE
HAUSEBOAT "Finezja" - DOM NA WODZIE

Sprzedam lub zamienię na WV multiwana, samochód biuro
Więcej pod numerem telefonu:
501 593 977

Jeśli Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnych, ale tutaj możesz zobaczyć ten plik!
 
AKTY PRAWNE
 • Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie tworzenia samodzielnych komórek bhp na terenie zakladu pracy
  Treść
   
  Pliki Cookies
  Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
   
  bhp: Kryteria brane pod uwagę podczas kontroli maszyn pod względem bhp oraz ergonomii
  W czasie kontroli szczególnie ocenia się, czy maszyny i urządzenia techniczne:
  - wyposażone zostały w osłony lub inne zabezpieczenia elementów niebezpiecznych (elementy ruchome i inne części, które w razie zetknięcia się z nimi stwarzają zagrożenie, powinny być do wysokości co najmniej 2,5 m od poziomu podłogi podestu stanowiska pracy osłonięte lub zaopatrzone w inne skuteczne urz±dzenie ochronne);
  - mają niezbędne zabezpieczenia na wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnych, np. czy mają system wyłączników awaryjnych, wyłączników przeciążenio wych, urządzeń do natychmiastowego zatrzymania (np. hamulce) itp.;
  - ich konstrukcja spełnia wymagania przepisów i norm bezpieczeństwa i higieny pracy, a także norm z zakresu ergonomii;
  - nie emitują do otoczenia czynników szkodliwych dla zdrowia o wartościach przekraczających dopuszczalne normatywy higieniczne;
  - nie dokonano w nich we własnym zakresie zmian w budowie (konstrukcji) maszyn lub innych urządzeń technicznych, pogarszających bezpieczeństwo pracy;
  wszelkie zmiany konstrukcyjne powinny być poprzedzone oceną pod względem bhp w trybie ustalonym przez pracodawcę (zgodnie z §42 rozporz±dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy);
  - pracodawca posiada dokumentacje techniczno ruchowe eksploatowanych w zakładzie pracy maszyn i urządzeń technicznych oraz czy montaż, eksploatacja i obsługa tych maszyn są zgodne z tą dokumentacja (§ 51 ust.2 ww. rozporz±dzenia);
  - pracodawca opracował i udostępnił pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotycz±ce obsługi maszyn i innych urzadzeń technicznych eksploatowanych w zakładzie oraz czy instrukcje te odpowiednio określają czynności do wykonania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu, a zwłaszcza zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników (§41 ust.1, pkt. 2 oraz ust. 2 ww. rozporządzenia);
  - maszyny wskazywane przez pracodawcę jako niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie są wycofane z użytkowania oraz wyraźnie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie (§58 ust. 3);
  - eksploatowane maszyny lub urządzenia techniczne poddane zostały odbiorowi technicznemu specjalistycznemu przed przekazaniem ich do użytkowania w zakładzie, co dotyczy w szczególności maszyn i urządzeń technicznych podlegajacych rejestracji lub odbiorowi technicznemu przez specjalistyczne organy, np. urzędu dozoru technicznego, na podstawie dyspozycji zawartych w ustawie o dozorze technicznym,
  - przeprowadzone są przeglądy i badania stanu technicznego eksploatowanych w zakładzie pracy maszyn i innych urządzeń technicznych w terminach określonych w przepisach o ich eksploatacji lub w dokumentacjach techniczno-ruchowych producenta, a także w terminach określonych w decyzjach o dopuszczeniu ich do eksploatacji przez organy specjalistyczne (np. UDT),
  - maszyny i urządzenia, w które wyposażono stanowiska pracy spełniają wymagania dotycz±ce oceny zgodności z przepisami i normami.

  Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 listopada 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U.02.191.1596). Rozporządzenie to określa obowiązek pracodawcy w zakresie zapewnienia, że maszyny udostępnione pracownikom są właściwe do wykonywania pracy lub odpowiednio przystosowane do jej wykonywania oraz mogą być użytkowane bez pogorszenia bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników. Określa również wymagania dotyczące maszyn, kontrolę maszyn oraz współdziałanie pracodawcy z pracownikami w celu zapewnienia bezpieczeństwa przy użytkowaniu maszyn.
  Wysłano dnia 07-05-2007 o godz. 13:37:01 przez superadmin
  Przepraszamy, komentarze dla tego artykułu są niedostępne.
  KONTAKT I DOJAZD kliknij

  PIP
   
  KURSY

  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC

   
  INSTYTUCJE

  PIP


  CIOP


  UDT


  SzanujZycie


  KZZIITBHP

   

  Wszystkie znaki na tej stronie są zastrzeżone. Komentarze i artykuły należą do ich twórców, reszta © 2006 do właściciela strony.

  phpBB theme "Tesko 1.3" created by JR9 Styles :: PHP-Nuke theme by dudi ::