Rejestracja
:: Firma  :: Pliki   :: Twoje konto  ::  Forum  ::
 
Europejskie Centrum Bezpieczeństwa Pracy
· O FIRMIE
· SZKOLENIA BHP
· USŁUGI
· EKSPERTYZY TECHNICZNE
· KURSY UPRAWNIENIA
· POZOSTAŁE KURSY
· Instrukcja Bezpieczeñstwa Po¿arowego
· Obs³uga Firmy
· 
· LINKI
· Materia³y do szkolenia BHP
· 
 
Reklama


 
Regulamin
· Umowa
· Część III zał. nr 1
· Rozporządzenie w sprawie służby bhp
· Polityka cookies i innych podobnych technologii
 
Archiwalne artykuły
26-04-2007
· Prace na wysokości
 
Artykuły
· Artykuły z zaresu BHP
 
Zamówienia
ˇ Inne szkolenia
ˇ Kursy i szkolenia w wersji elektronicznej
ˇ Kursy na uprawnienia
ˇ Pozostałe kursy
ˇ Szkolenia okresowe
ˇ Usługi
 
Pomoc
· F.A.Q.
· Napisz do nas
 
DOM NA WODZIE
HAUSEBOAT "Finezja" - DOM NA WODZIE

Sprzedam lub zamienię na WV multiwana, samochód biuro
Więcej pod numerem telefonu:
501 593 977

Jeśli Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnych, ale tutaj możesz zobaczyć ten plik!
 
AKTY PRAWNE
 • Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie tworzenia samodzielnych komórek bhp na terenie zakladu pracy
  Treść
   
  Pliki Cookies
  Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
   
  bhp: Elementy uznaniowe w górniczych przepisach bezpieczeństwa
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite zawiera szereg przykładów sprowadzenia do decyzji kierownika ruchu zakładu górniczego bardzo nieraz poważnych zagadnień.

  Przepis § 5 ust. 1 obarcza kierownika ruchu zakładu górniczego odpowiedzialnością za prawidłową organizację i prowadzenie ruchu zakładu górniczego. Wprawdzie ust. 2 tegoż przepisu mówi, że swoje obowiązki wykonuje on przy pomocy podległych osób kierownictwa i dozoru ruchu, to jednak brzmienie ust. 1 może spowodować jego wyłączną odpowiedzialność za stwierdzone nieprawidłowości w prowadzenia ruchu zakładu górniczego, choćby najmniejsze. Przepis ten jest elementem uznaniowym.

  Osobny duży dział wyłącznej odpowiedzialności kierownika ruchu zakładu górniczego to zatwierdzanie instrukcji stanowiskowych. Choć przepis § 6 ust. 1 pkt. 2 zobowiązuje przedsiębiorcę do wykonania instrukcji stanowiskowych, to jednak przepis § 6 ust. 2 pkt. 3 zobowiązuje kierownika ruchu zakładu górniczego do zatwierdzenia instrukcji stanowiskowych opracowanych przez przedsiębiorcę, obarcza go więc wyłączną odpowiedzialnością za treść tych instrukcji, można bowiem twierdzić, że gdyby jej treść była wadliwa lub niekompletna to powinien odmówić zatwierdzenia takiej instrukcji. Skoro więc zatwierdził jej treść to uważał, że jest ona właściwa i przejął za nią wyłączną odpowiedzialność. Przepis ten jest więc elementem uznaniowym, gdyż pomimo zatwierdzenia instrukcji przez kierownika ruchu zakładu górniczego, organ nadzoru górniczego może uznać taką instrukcję na opracowaną niewłaściwie lub niekompletnie.

  Znacznie poważniejszy w swoim rozmiarze i ewentualnych konsekwencjach jest przepis § 38 ust. 1. Stanowi on, że kierownik ruchu zakładu górniczego określa rodzaje prac, które są wykonywane w warunkach szczególnego zagrożenia. Przepis ten nie podaje znamion jakie spełniać powinny takie prace. Jedynie ust. 2 tego przepisu podaje ramowe rygory pod jakimi prace te powinny być wykonywane, przy czym podstawowym rygorem jest, że powinny być wykonywane pod stałym nadzorem osoby dozoru ruchu. Uznaniowy element tego przepisu zasadza się w tym, że wprawdzie Kierownik ruchu zakładu górniczego określa rodzaje prac wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia to jednak można zawsze zakwestionować, najczęściej brak uznania danego rodzaju pracy za wykonywaną w warunkach szczególnego zagrożenia. Najbardziej groźną sytuacją w tym obszarze mogą być dochodzenia powypadkowe, do których przyczyn łatwo jest zaliczyć okoliczność, że prace przy których doszło do wypadku oczywiście powinny być zaliczone do wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia a nie były.

  Na uwzględnienie zasługują jeszcze przepisy § 115 pkt. 1 i § 118 ust. 1 i 2. Pierwszy z nich obarcza kierownika ruchu zakładu górniczego rozpoznawaniem zagrożeń, jakie moga wystąpić w zakładzie górniczym, drugi zaś odpowiedzialnością za ochronę przeciwpożarową i ustalenie regulaminu tej ochrony. Pomijając przepis § 41 ust. 2, który zobowiązuje kierownika ruchu zakładu górniczego do ustalenia miejsc rozmieszczenia apteczek i noszy, obydwa wymienione wyżej przepisy są też elementami uznaniowymi w obydwu przypadkach bowiem można stwierdzić, np. w rozpoznaniu zagrożeń, że któreś z nich zostało pominięte albo, że regulamin ochrony przeciwpożarowej nie zawiera wszystkich jej elementów, przez co, co najmniej nie jest kompletny.

  Elementy uznaniowe w jakichkolwiek przepisach zawsze uznawane są za niepożądane, dają bowiem urzędnikowi swobodną ich interpretację na niekorzyść lub korzyść kontrolowanego. Wydaje się jednak, że w zakładach górniczych o skomplikowanych technologiach realizowanych w zmieniających się warunkach, szczególnie wpodziemnych zakładach górniczych, nie są one do uniknięcia. W tych warunkach Kierownik ruchu zakładu górniczego na pewno musi mieć margines własnych rozstrzygnięć i koncepcji, gdyż w warunkach tych przepisy nie są w stanie przewidzieć wszystkich sytuacji, jakie mogą wystąpić w ruchu zakładu. Warto byłoby się zastanowić czy elementów uznaniowych nie dałoby się uniknąć w zakładach górniczych o prostych technologiach, które w dodatku korzystają z planu ruchu w formie uproszczonej. W zakładach tych można przewidzieć czy zajdzie potrzeba prowadzenia prac w warunkach szczególnego zagrożenia, można przewidzieć zagrożenia, jakie wystąpią w czasie prowadzenia ruchu zakładu górniczego itp., i roboty te oraz zagrożenia wprowadzić do planu ruchu z klauzulą, że jeżeli wystąpią inne roboty lub zagrożenia nie wymienione w planie ruchu to postępowanie w takich przypadkach pozostawić do kompetencji i uznania kierownika ruchu zakładu górniczego. Wprawdzie nie będzie to likwidacja wszystkich elementów uznaniowych ale znaczne zmniejszenie ich ilości i zarazem znaczne zmniejszenie obszaru ewentualnych sporów i dowolnośći interpretacyjnej z obydwu stron. W pozostałych kwestiach, których nie można uregulować w formie zapisu w planie ruchu decydować musi wiedza i zdrowy rozsądek obydwu stron.
  Wysłano dnia 07-05-2007 o godz. 14:34:34 przez superadmin
  Przepraszamy, komentarze dla tego artykułu są niedostępne.
  KONTAKT I DOJAZD kliknij

  PIP
   
  KURSY

  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC


  NOWOSC

   
  INSTYTUCJE

  PIP


  CIOP


  UDT


  SzanujZycie


  KZZIITBHP

   

  Wszystkie znaki na tej stronie są zastrzeżone. Komentarze i artykuły należą do ich twórców, reszta © 2006 do właściciela strony.

  phpBB theme "Tesko 1.3" created by JR9 Styles :: PHP-Nuke theme by dudi ::