Rejestracja
:: Firma  :: Pliki   :: Twoje konto  ::  Forum  ::
 
Europejskie Centrum Bezpiecze?stwa Pracy
· O FIRMIE
· SZKOLENIA BHP
· US?UGI
· EKSPERTYZY TECHNICZNE
· KURSY UPRAWNIENIA
· POZOSTA?E KURSY
· Instrukcja Bezpieczeñstwa Po¿arowego
· Obs³uga Firmy
· 
· LINKI
· Materia³y do szkolenia BHP
· 
 
Reklama


 
Regulamin
· Umowa
· Cz??? III za?. nr 1
· Rozporz?dzenie w sprawie s?u?by bhp
· Polityka cookies i innych podobnych technologii
 
Archiwalne artyku?y
26-04-2007
· Prace na wysoko?ci
 
Artyku?y
· Artyku?y z zaresu BHP
 
Zamówienia
ˇ Inne szkolenia
ˇ Kursy i szkolenia w wersji elektronicznej
ˇ Kursy na uprawnienia
ˇ Pozosta?e kursy
ˇ Szkolenia okresowe
ˇ Us?ugi
 
Pomoc
· F.A.Q.
· Napisz do nas
 
DOM NA WODZIE
HAUSEBOAT "Finezja" - DOM NA WODZIE

Sprzedam lub zamieni? na WV multiwana, samochód biuro
Wi?cej pod numerem telefonu:
501 593 977

Je?li Twoja przegl?darka nie odtwarza plików multimedialnych, ale tutaj mo?esz zobaczy? ten plik!
 
AKTY PRAWNE
 • Wyrok S?du Najwy?szego w sprawie tworzenia samodzielnych komórek bhp na terenie zakladu pracy
  Tre??
   
  Pliki Cookies
  Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. S? one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego dzia?ania serwisu i tworzenia statystyk. W ka?dej chwili mo?esz dokona? zmiany ustawie? dot. przechowywania plików cookies w Twojej przegl?darce. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Wi?cej informacji mo?na znale?? w naszej Polityce Plików Cookies
   
  Witamy Gość. Zarejestruj/Zaloguj?Zobacz koszyk | Zapłać

  Kategoria: Main/Us?ugi

  Strona: 1 2 >>

  Posortowane wg:
  Szukaj:

  1.Wykonywanie czynno?ci s?u?b BHP

  Wykonywanie czynn?ci s?u?b BHP - obs?uga zak?adów.

  Cena netto: 0 z?
  Zobacz produkt

  2.Wprowadzanie Systemu Zarz?dzania Bezpiecze?stwem Pracy

  Wdra?anie w przedsi?biorstwie systemu zarz?dzania bezpiecze?stwem pracy.

  Cena netto: 0 z?
  Zobacz produkt

  3.Sporz?dzenie pe?nej dokumentacji powypadkowej

  Dokumentacja powypadkowa.

  Cena netto: 0 z?
  Zobacz produkt

  4.Rejestry czynników szkodliwych w ?rodowisku pracy

  Cena netto: 0 z?
  Zobacz produkt

  5.Pomiary elektryczne oraz ?rodowiska pracy

  Pomiary i medycyna pracy.

  Cena netto: 0 z?
  Zobacz produkt

  6.Oszacowanie ryzyka zawodowego

  Ocena Ryzyka Zawodowego - Dokumentacja.

  Ryzyko Zawodowe - jest to prawdopodobie?stwo wyst?pienia niepo??danych zdarze?, zwi?zanych z wykonywan? prac?, powoduj?cych straty (PN-N-18001:2004).

  Jedn? z najwa?niejszych czynno?ci oprócz szkole? BHP spoczywaj?cych na pracodawcy jest ocena ryzyka zawodowego (Kodeks Pracy Art. 226)

  Cena netto: 0 z?
  Zobacz produkt

  7.Opracowanie dokumentacji zabezpieczaj?cej przed wybuchem (atmosfera wybuchowa)

  ATMOSFERA WYBUCHOWA powstaje w wyniku wymieszania z powietrzem ?atwopalnych substancji w postaci gazu, oparów, mg?y lub py?u w takich proporcjach, ?e podwy?szona temperatura, ?uk elektryczny, iskra lub ka?de inne ?ród?o zap?onu mo?e spowodowa? wybuch.

  Cena netto: 0 z?
  Zobacz produkt

  8.Opracowanie dokumentacji BHP

  Instrukcje, programy, regulaminy itp

  Cena netto: 0 z?
  Zobacz produkt

  9.Doradztwo w dziedzinie ochrony ?rodowiska

  Doradztwo BHP.

  Cena netto: 0 z?
  Zobacz produkt

  10.Doradztwo w dziedzinie doboru ?rodków ochrony indywidualnej

  Pomoc w dziedzinie doboru ?rodków ochrony indywidualnej.

  Cena netto: 0 z?
  Zobacz produkt

  Strona: 1 2 >>

  Wszystkie znaki na tej stronie s? zastrze?one. Komentarze i artyku?y nale?? do ich twórców, reszta © 2006 do w?a?ciciela strony.

  phpBB theme "Tesko 1.3" created by JR9 Styles :: PHP-Nuke theme by dudi ::