Rejestracja
:: Firma  :: Pliki   :: Twoje konto  ::  Forum  ::
 
Europejskie Centrum Bezpiecze?stwa Pracy
· O FIRMIE
· SZKOLENIA BHP
· US?UGI
· EKSPERTYZY TECHNICZNE
· KURSY UPRAWNIENIA
· POZOSTA?E KURSY
· Instrukcja Bezpieczeñstwa Po¿arowego
· Obs³uga Firmy
· 
· LINKI
· Materia³y do szkolenia BHP
· 
 
Reklama


 
Regulamin
· Umowa
· Cz??? III za?. nr 1
· Rozporz?dzenie w sprawie s?u?by bhp
· Polityka cookies i innych podobnych technologii
 
Archiwalne artyku?y
26-04-2007
· Prace na wysoko?ci
 
Artyku?y
· Artyku?y z zaresu BHP
 
Zamówienia
ˇ Inne szkolenia
ˇ Kursy i szkolenia w wersji elektronicznej
ˇ Kursy na uprawnienia
ˇ Pozosta?e kursy
ˇ Szkolenia okresowe
ˇ Us?ugi
 
Pomoc
· F.A.Q.
· Napisz do nas
 
DOM NA WODZIE
HAUSEBOAT "Finezja" - DOM NA WODZIE

Sprzedam lub zamieni? na WV multiwana, samochód biuro
Wi?cej pod numerem telefonu:
501 593 977

Je?li Twoja przegl?darka nie odtwarza plików multimedialnych, ale tutaj mo?esz zobaczy? ten plik!
 
AKTY PRAWNE
 • Wyrok S?du Najwy?szego w sprawie tworzenia samodzielnych komórek bhp na terenie zakladu pracy
  Tre??
   
  Pliki Cookies
  Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. S? one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego dzia?ania serwisu i tworzenia statystyk. W ka?dej chwili mo?esz dokona? zmiany ustawie? dot. przechowywania plików cookies w Twojej przegl?darce. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Wi?cej informacji mo?na znale?? w naszej Polityce Plików Cookies
   
  Witamy Gość. Zarejestruj/Zaloguj?Zobacz koszyk | Zapłać


  [ Główna | Dostępne produkty ]

  Home / Kursy na uprawnienia


  Na uprawnienia eksploatacji maszyn i urz?dze?
  SKU: 12

  1. Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
  a) uko?czone 18 lat ,
  b) uko?czona co najmniej szko?a podstawowa ,
  c) za?wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza? do wykonywania zawodu operatora okre?lonej specjalno?ci.

  2. Kurs obejmuje cz??? teoretyczn? i praktyczn?:
  Cz??? teoretyczna obejmuje zagadnienia z zakresu:
  a) dokumentacji technicznej maszyn roboczych,
  b) bezpiecze?stwa i higieny pracy przy eksploatacji maszyn roboczych,
  c) technologii wykonywania robót ziemnych,
  d) u?ytkowania i obs?ugi maszyn roboczych.
  Cz??? praktyczna szkolenia obejmuje nauk? eksploatacji maszyn roboczych w ró?nych warunkach terenowych i technologicznych.

  3. Maszyny i urz?dzenia techniczne, na obs?ug? których prowadzimy kursy:
  Grupa I – Maszyny do robót ziemnych:
  a) Koparki jednonaczyniowe,
  b) Koparko?adowarki,
  c) Koparkospycharki,
  d) Koparki drenarskie,
  e) Spycharki,
  f) Równiarki,
  g) Zgarniarki,
  h) ?adowarki jednonaczyniowe,
  i) Palownice,
  j) Kafary,
  k) M?oty spalinowe,
  l) Maszyny do czyszczenia i renowacji rowów melioracyinych.
  Grupa II – Maszyny do robót drogowych:
  a) Frezarki do nawierzchni dróg,
  b) Przecinarki do nawierzchni dróg,
  c) Narz?dzia udarowe r?czne,
  d) Maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw,
  e) Zespo?y maszyn do produkcji mieszanek betonowych,
  f) Maszyny do rozk?adania mieszanek betonowych,
  g) Walce drogowe,
  h) Samojezdne malowarki znaków na jezdni.
  Grupa IV – Maszyny ró?ne i inne urz?dzenia techniczne:
  a) Spr??arki przewo?ne,
  b) Elektrownie polowe,
  c) Betoniarki,
  d) Pompy do mieszanki betonowej,
  e) Agregaty tynkarskie,
  f) Podajniki do betonu.

  Ceny do uzgodnienia (w zale?no?ci od rodzaju maszyny lub urz?dzenia, na które odbywa si? kurs)

   
  0 z?


  Recenzje klientów
  Brak recenzji dla tego produktu.

  Jesteś pierwszą osobą recenzującą tę rzecz!

  Wszystkie znaki na tej stronie s? zastrze?one. Komentarze i artyku?y nale?? do ich twórców, reszta © 2006 do w?a?ciciela strony.

  phpBB theme "Tesko 1.3" created by JR9 Styles :: PHP-Nuke theme by dudi ::