Rejestracja
:: Firma  :: Pliki   :: Twoje konto  ::  Forum  ::
 
Europejskie Centrum Bezpiecze?stwa Pracy
· O FIRMIE
· SZKOLENIA BHP
· US?UGI
· EKSPERTYZY TECHNICZNE
· KURSY UPRAWNIENIA
· POZOSTA?E KURSY
· Instrukcja Bezpieczeñstwa Po¿arowego
· Obs³uga Firmy
· 
· LINKI
· Materia³y do szkolenia BHP
· 
 
Reklama


 
Regulamin
· Umowa
· Cz??? III za?. nr 1
· Rozporz?dzenie w sprawie s?u?by bhp
· Polityka cookies i innych podobnych technologii
 
Archiwalne artyku?y
26-04-2007
· Prace na wysoko?ci
 
Artyku?y
· Artyku?y z zaresu BHP
 
Zamówienia
ˇ Inne szkolenia
ˇ Kursy i szkolenia w wersji elektronicznej
ˇ Kursy na uprawnienia
ˇ Pozosta?e kursy
ˇ Szkolenia okresowe
ˇ Us?ugi
 
Pomoc
· F.A.Q.
· Napisz do nas
 
DOM NA WODZIE
HAUSEBOAT "Finezja" - DOM NA WODZIE

Sprzedam lub zamieni? na WV multiwana, samochód biuro
Wi?cej pod numerem telefonu:
501 593 977

Je?li Twoja przegl?darka nie odtwarza plików multimedialnych, ale tutaj mo?esz zobaczy? ten plik!
 
AKTY PRAWNE
 • Wyrok S?du Najwy?szego w sprawie tworzenia samodzielnych komórek bhp na terenie zakladu pracy
  Tre??
   
  Pliki Cookies
  Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. S? one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego dzia?ania serwisu i tworzenia statystyk. W ka?dej chwili mo?esz dokona? zmiany ustawie? dot. przechowywania plików cookies w Twojej przegl?darce. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Wi?cej informacji mo?na znale?? w naszej Polityce Plików Cookies
   
  Witamy Gość. Zarejestruj/Zaloguj?Zobacz koszyk | Zapłać


  [ Główna | Dostępne produkty ]

  Home / Us?ugi


  Sporz?dzenie pe?nej dokumentacji powypadkowej
  SKU: 20

  Sporz?dzenie pe?nej dokumentacji powypadkowej:

  1) Powo?anie zespo?u powypadkowego,
  2) Wykonanie fotografii i szkiców z miejsca wypadku,
  3) Przes?uchanie poszkodowanego i ?wiadków wypadku,
  4) Wyst?pienie do zak?adu opieki zdrowotnej o podanie obra?e? jakim uleg? poszkodowany w wyniku wypadku,
  5) Klasyfikacja prawna wypadku,
  6) Sporz?dzenie protoko?u powypadkowego, powypadkowego tym ustalenia przyczyn wypadku,
  7) Opracowanie zarz?dzenia powypadkowego eliminuj?cego lub ograniczaj?cego prawdopodobie?stwo powtórzenia wypadku w podobnych okoliczno?ciach,
  8) Sporz?dzenie statystycznej karty wypadku przy pracy,
  9) Za?o?enie rejestru wypadków przy pracy,
  10) Przygotowanie dokumentacji wymaganej przez ZUS przy ubieganiu si? o ?wiadczenia nale?ne pracownikowi pracownikowi z tytu?u ubezpieczenia spo?ecznego.

  Cena do uzgodnienia (w zale?no?ci od zainstnia?ej sytuacji)

   
  0 z?


  Recenzje klientów
  Brak recenzji dla tego produktu.

  Jesteś pierwszą osobą recenzującą tę rzecz!

  Wszystkie znaki na tej stronie s? zastrze?one. Komentarze i artyku?y nale?? do ich twórców, reszta © 2006 do w?a?ciciela strony.

  phpBB theme "Tesko 1.3" created by JR9 Styles :: PHP-Nuke theme by dudi ::