Rejestracja
:: Firma  :: Pliki   :: Twoje konto  ::  Forum  ::
 
Europejskie Centrum Bezpiecze?stwa Pracy
· O FIRMIE
· SZKOLENIA BHP
· US?UGI
· EKSPERTYZY TECHNICZNE
· KURSY UPRAWNIENIA
· POZOSTA?E KURSY
· Instrukcja Bezpieczeñstwa Po¿arowego
· Obs³uga Firmy
· 
· LINKI
· Materia³y do szkolenia BHP
· 
 
Reklama


 
Regulamin
· Umowa
· Cz??? III za?. nr 1
· Rozporz?dzenie w sprawie s?u?by bhp
· Polityka cookies i innych podobnych technologii
 
Archiwalne artyku?y
26-04-2007
· Prace na wysoko?ci
 
Artyku?y
· Artyku?y z zaresu BHP
 
Zamówienia
ˇ Inne szkolenia
ˇ Kursy i szkolenia w wersji elektronicznej
ˇ Kursy na uprawnienia
ˇ Pozosta?e kursy
ˇ Szkolenia okresowe
ˇ Us?ugi
 
Pomoc
· F.A.Q.
· Napisz do nas
 
DOM NA WODZIE
HAUSEBOAT "Finezja" - DOM NA WODZIE

Sprzedam lub zamieni? na WV multiwana, samochód biuro
Wi?cej pod numerem telefonu:
501 593 977

Je?li Twoja przegl?darka nie odtwarza plików multimedialnych, ale tutaj mo?esz zobaczy? ten plik!
 
AKTY PRAWNE
 • Wyrok S?du Najwy?szego w sprawie tworzenia samodzielnych komórek bhp na terenie zakladu pracy
  Tre??
   
  Pliki Cookies
  Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. S? one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego dzia?ania serwisu i tworzenia statystyk. W ka?dej chwili mo?esz dokona? zmiany ustawie? dot. przechowywania plików cookies w Twojej przegl?darce. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Wi?cej informacji mo?na znale?? w naszej Polityce Plików Cookies
   
  Witamy Gość. Zarejestruj/Zaloguj?Zobacz koszyk | Zapłać


  [ Główna | Dostępne produkty ]

  Home / Kursy i szkolenia w wersji elektronicznej


  Szkolenia w formie samokszta?cenia kierowanego
  SKU: 26

  Szkolenia dotycz? osób, które wed?ug przepisów rozporz?dzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzieni bezpiecze?stwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004r(Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z pó?n. zm.) mog? przej?? szkolenie na zasadach samokszta?cenia kierowanego, a wi?c drog? e-learningow?:

  -pracodawcy i osoby kieruj?ce pracownikami
  -pracownicy in?ynieryjno-techniczni
  -pracownicy s?u?by bhp i osoby wykonuj?ce zadania tej s?u?by
  -pracownicy administracyjno-biurowi i inni


  Koszty szkolenia wynosz? 50% warto?ci szkole? wymienionych na stronie. Egzamin odbywa si? w siedzibie firmy b?d? w zak?adzie pracy, w którym zatrudnieni s? pracownicy.
  W przypadku egzaminu u pracodawcy nale?y doliczy? dodatkowe koszt dojazdu do zak?adu pracy (dojazd na terenie Elbl?ga bezp?atny). Pracownicy otrzymaj? wymagane materia?y szkoleniowe, które przygotuj? ich do zdania egzaminu sprawdzaj?cego.


   
  0 z?


  Recenzje klientów
  Brak recenzji dla tego produktu.

  Jesteś pierwszą osobą recenzującą tę rzecz!

  Wszystkie znaki na tej stronie s? zastrze?one. Komentarze i artyku?y nale?? do ich twórców, reszta © 2006 do w?a?ciciela strony.

  phpBB theme "Tesko 1.3" created by JR9 Styles :: PHP-Nuke theme by dudi ::