Rejestracja
:: Firma  :: Pliki   :: Twoje konto  ::  Forum  ::
 
Europejskie Centrum Bezpiecze?stwa Pracy
· O FIRMIE
· SZKOLENIA BHP
· US?UGI
· EKSPERTYZY TECHNICZNE
· KURSY UPRAWNIENIA
· POZOSTA?E KURSY
· Instrukcja Bezpieczeñstwa Po¿arowego
· Obs³uga Firmy
· 
· LINKI
· Materia³y do szkolenia BHP
· 
 
Reklama


 
Regulamin
· Umowa
· Cz??? III za?. nr 1
· Rozporz?dzenie w sprawie s?u?by bhp
· Polityka cookies i innych podobnych technologii
 
Archiwalne artyku?y
26-04-2007
· Prace na wysoko?ci
 
Artyku?y
· Artyku?y z zaresu BHP
 
Zamówienia
ˇ Inne szkolenia
ˇ Kursy i szkolenia w wersji elektronicznej
ˇ Kursy na uprawnienia
ˇ Pozosta?e kursy
ˇ Szkolenia okresowe
ˇ Us?ugi
 
Pomoc
· F.A.Q.
· Napisz do nas
 
DOM NA WODZIE
HAUSEBOAT "Finezja" - DOM NA WODZIE

Sprzedam lub zamieni? na WV multiwana, samochód biuro
Wi?cej pod numerem telefonu:
501 593 977

Je?li Twoja przegl?darka nie odtwarza plików multimedialnych, ale tutaj mo?esz zobaczy? ten plik!
 
AKTY PRAWNE
 • Wyrok S?du Najwy?szego w sprawie tworzenia samodzielnych komórek bhp na terenie zakladu pracy
  Tre??
   
  Pliki Cookies
  Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. S? one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego dzia?ania serwisu i tworzenia statystyk. W ka?dej chwili mo?esz dokona? zmiany ustawie? dot. przechowywania plików cookies w Twojej przegl?darce. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Wi?cej informacji mo?na znale?? w naszej Polityce Plików Cookies
   
  Witamy Gość. Zarejestruj/Zaloguj?Zobacz koszyk | Zapłać


  [ Główna | Dostępne produkty ]

  Home / Kursy na uprawnienia


  kurs na operatora podestów ruchomych

  1.Cel szkolenia:
  - uzyskanie uprawnie? na operatora podestów ruchomych ( w zale?no?ci od ekploatowanego podestu) wydanych przez Urz?d Dozoru Technicznego.
  - poszerzenie kwalifikacji zawodowych
  - zyskanie nowych uprawnie? i uzyskanie nowego zawodu
  - poznanie bezpiecznego funkcjonowania podestów ruchomych( zakres teoretyczny)
  - praktyczna nauka obs?ugi podestów ruchomych

  2. Uczestnicy szkolenia:
  - osoby, które chc? uzyska? uprawnienia na obs?ug? podestów ruchomych
  - osoby, które obs?uguj? podest, ale nie posiadaj? uprawnie?
  - osoby, które chc? uzyska? nowy zawód (zawód operatora)

  3. Program szkolenia:
  - przepisy prawne z zakresu Dozoru Technicznego
  - typy podestów ruchomych
  - budowa podestów ruchomych
  - czynno?ci operatora przy obs?udze podestu przed rozpocz?ciem pracy
  - czynno?ci operatora przy obs?udze podestu w trakcie pracy wózkami
  - czynno?ci operatora przy obs?udze podestu po zako?czeniu pracy
  - BHP przy obs?udze podestów ruchomych
  - udzielanie I pomocy oraz post?powanie w sytuacjach zagro?e? i po?aru
  - praktyczna nauka operowania podestem

  4. Zakres godzinowy kursu:
  - 20 godzin dla osób posiadaj?cych prawo jazdy ( 4 godziny zaj?? praktycznych)
  - 31 h dla osób, które nie posiadaj? prawa jazdy ( 15 godzin zaj?? praktycznych)

  Uprawnienia na podesty ruchome wydawane s? przez urz?d dozoru Technicznego i s? uprawnieniami unijnymi.

   
  0 z?


  Recenzje klientów
  Brak recenzji dla tego produktu.

  Jesteś pierwszą osobą recenzującą tę rzecz!

  Wszystkie znaki na tej stronie s? zastrze?one. Komentarze i artyku?y nale?? do ich twórców, reszta © 2006 do w?a?ciciela strony.

  phpBB theme "Tesko 1.3" created by JR9 Styles :: PHP-Nuke theme by dudi ::